Clear round

Jag planerar att anordna en träningstävling i Nose Work, s k Clear Round,  i samarbete med SNWK under hösten 2018. Mer information kommer.