Lenas erfarenhet – träning

Förutom att tävla älskar jag också att träna för olika instruktörer för att få så mycket feedback och idéer som möjligt.

Jag har tränat för

 • Monica Jonasson, SNWK instruktör
 • Ann-Sofie Svendman, SNWK instruktör och tävlingsdomare
 • Annelie Svendman, SNWK instruktör
 • Emma Hammar, SNWK instruktör
 • Lotta Bauer, SNWK instruktör och tävlingsdomare
 • Linda Fogelquist Hedwall, SNWK instruktör och tävlingsdomare
 • Marie Fogelquist, SNWK instruktör och tävlingsdomare
 • Mats Hedlund, SNWK instruktör och tävlingsdomare
 • Conny Elfsberg, SNWK instruktör
 • Pirkko Andersson, SNWK instruktör och tävlingsdomare
 • Frida Holst-Pettersson, SNWK instruktör
 • Katrin Idås, SNWK instruktör
 • Anna Londré, SNWK instruktör
 • Sara Edgren, SNWK instruktör
 • Pernilla Rask, SNWK tävlingsdomare
 • Michael Hedman, SNWK tävlingsdomare
 • Adam Hübinette, SNWK tävlingsdomare
 • Barbro Rydén, SNWK instruktör
 • Denise Persson, SNWK instruktör
 • Ron Gaunt, Nose Work grundare, USA
 • Siw Rüdén, SNWK instruktör och tävlingsdomare
 • Ann-Louise Ryrvik, SNWK instruktör och tävlingsdomare
 • Maria Gabrielsson, SNWK instruktör och tävlingsdomare
 • Karin Blom, SNWK tävlingsdomare
 • Stacy Barnett, instruktör och domare USA