Tilldelning av platser på tävling i Nose Work

När anmälan till tävlingen stängt kommer platserna till tävlingen att tilldelas genom att arrangören trycker på en knapp i tävlingssystemet. Tilldelningen sker av tävlingssystemet och arrangören kan inte påverka vilka som får en plats och vilka som kommer som reserv.

Arrangören kan välja om platserna tilldelas slumpmässigt (lottning) eller turordningsbaserat (”först till kvarn”). Det syns i tävlingskalendern vilken princip som tillämpas.

Oavsett vilken princip som valts för platstilldelning kommer tävlingssystemet först och främst tilldela platser till personer som är anmäld med förtursbiljett. Du kan få en förtursbiljett om du tjänstgör som funktionär (domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare eller tidtagare) på officiell tävling. Max 50% av platserna reserveras för funktionärer.

När platserna är tilldelade av arrangören (genom knapptryckningen) så syns resultatet inne på Mina sidor i fältet ”Aktuell status”. ”Tilldelad plats” betyder att du har fått en ordinarie plats på tävlingen. Om du inte fått en ordinarie plats står det istället ”Tilldelad reservplats” och ditt tilldelade reservplatsnummer. Om ekipage stryker sig kommer ditt reservplatsnummer att ändras så du ser vilken reservplats du har för tillfället.

Vad händer om jag anmält mer än en hund?

Eftersom man bara kan tävla med en hund per tävling i Nose Work kommer tävlingssystemet först att lotta bort bland dina hundar om du anmält mer än en hund på samma förare till en tävling. Den hund som ”vinner” detta ”för-lotter” kommer sedan lottas med de övriga ekipagen. Du har alltså inte större chans att få en plats på tävling om du anmäler fler hundar, du låter slumpen avgöra vilken av hundarna som får en eventuell plats.