Tilldelning av platser på tävling i Nose Work

När anmälan till tävlingen stängt kommer platserna till tävlingen att tilldelas genom att arrangören trycker på en knapp i tävlingssystemet. Tilldelningen sker av tävlingssystemet och arrangören kan inte påverka vilka som får en plats och vilka som kommer som reserv.

Arrangören kan välja om platserna tilldelas slumpmässigt (lottning) eller turordningsbaserat (”först till kvarn”). Det syns i tävlingskalendern vilken princip som tillämpas.

Oavsett vilken princip som valts för platstilldelning kommer tävlingssystemet först och främst tilldela platser till personer som är medlemmar i arrangerande klubb. Du ser vilken klubb som är arrangör i tävlingskalendern.

När platserna är tilldelade av arrangören (genom knapptryckningen) så syns resultatet inne på Mina sidor i fältet ”Aktuell status”. ”Tilldelad plats” betyder att du har fått en ordinarie plats på tävlingen. Om du inte fått en ordinarie plats står det istället ”Tilldelad reservplats” och ditt tilldelade reservplatsnummer. Om ekipage stryker sig kommer ditt reservplatsnummer att ändras så du ser vilken reservplats du har för tillfället.

Varför får medlemmar i SNWK förtur?

I Nose Work får medlemmar i arrangerande klubb förtur. När jag som är privat anordnare åt SNWK har tävling blir det alltså medlemmar i SNWK som får förtur. Du behöver vara medlem men även ha fyllt i ditt medlemskap i SNWK under “Mina klubbar” inne på din förarprofil på snwktavling.se och ha anmält med SNWK som klubb (den blir förvald om det är SNWK som är arrangerande klubb).

Om tävlingen arrangeras av exempelvis Västerås Brukshundklubb har medlemmar i just Västerås BK förtur. Är du medlem i Sala BK eller SNWK får du inte förtur vid tilldelning av platser. Är du medlem i mer än en klubb så lägg till alla dina klubbar på Mina Sidor så att du får den förtur du har rätt till vid tilldelning av platser.

Men det står ju i tävlingsreglerna att det räcker att vara medlem i SKK-klubb för att få tävla

Det stämmer att krav för att deltaga i tävling är att du behöver vara medlem i valfri SKK-klubb. Det som gör skillnad är att är du medlem i arrangerande klubb har du förtur vid tilldelning av platser och många tävlingar i Nose Work har överanmälan.

Vad händer om jag anmält mer än en hund?

Eftersom man bara kan tävla med en hund per tävling i Nose Work kommer tävlingssystemet först att lotta bort bland dina hundar om du anmält mer än en hund på samma förare till en tävling. Den hund som ”vinner” detta ”för-lotter” kommer sedan lottas med de övriga ekipagen. Du har alltså inte större chans att få en plats på tävling om du anmäler fler hundar, du låter slumpen avgöra vilken av hundarna som får en eventuell plats.