Kurs Träna på att tävla NW2 i april

Eftersom tävlingen blev flyttad kan jag hålla kurs i april. Det blir två små grupper; den ena på lördagar och den andra på tisdagskvällar.

Läs om tider och anmälan här.