Utökade platser Clear Round

Det är många som vill komma på Clear Round 8-9/1.

Antal platser NW1 utökat från 20 till 25.

Antal platser NW2 utökat från 16 till 20.

Fem startgrupper, ny starttid 9:00.